Olle Strandberg

English Svenska contact

Olle Strandberg has established himself as one of the most prominent directors of contemporary circus in Sweden. Since 2011, he has directed shows for Cirkus Cirkör and been in charge of the artistic research platform Cirkör LAB. The internationally recognised performances Undermän and Underart have been performed over 500 times for a world-wide audience. The première of his new show, Under, will take place in September 14 2017 at Västmanlands Teater. In parallel with his work as director, Olle explores the possibilities of creating and enabling aerial circus at a height of several thousand meters.

English Svenska contact

Olle Strandberg har etablerat sig som en av Sveriges mest framträdande samtida cirkusregissörer. Sedan 2011 har han regisserat för Cirkus Cirkör och varit ansvarig för den konstnärliga forskningsplattformen Cirkör LAB. De internationellt erkända föreställningarna Undermän och Underart har genomförts över 500 gånger för en världsomspännande publik. Premiären av den sista delen i hans trilogi, Under , kommer att äga rum den 14 september 2017 på Västmanlands Teater. Parallellt med hans arbete som regissör, utforskar Olle möjligheterna att skapa och möjliggöra flygande cirkus på flera tusen meters höjd.

Contact / Kontakt